Droogreiniging

Droogreiniging vormt een reinigingsmethode waarbij we geen water gebruiken.

De methodiek die RMM gebruikt voor droogreinigen is zeer geschikt voor reiniging van voertuigen of objecten die niet of lastig verplaatst kunnen worden, of die niet nat gereinigd mogen worden.

Voorbeelden van droogreiniging    

Droogreiniging kunnen we op elke gewenste plek uitvoeren. RMM gebruikt deze reinigingsmethode bij het reinigen van vliegtuig afhandelingsmateriaal, aviobruggen, vliegtuigen, boten, voertuigen met meet apparatuur en gevels van damwandprofielen.

Het voordeel van droogreiniging is dat materiaal niet uitgeplant of naar reinigingsplekken versleept hoeft te worden. Bij vliegtuigen kan bovendien de reiniging plaatsvinden terwijl de technische dienst (preventieve) onderhoudswerkzaamheden uitvoert.