Milieu Incidenten Service

De RMM Milieu Incidenten Service houdt zich bezig met het opruimen van lekkages afkomstig van defect materiaal, ongelukken of afgevallen beschadigde ladingen.

De RMM Milieu Incidenten Service ruimt lekkage na (milieu)incidenten op en werkt daarnaast preventief. Elke lekkage of calamiteit vereist eerstelijns bereddering en daarna een goed onderbouwde ruiming met het juiste materieel.

De geavanceerde voertuigen en materialen die we gebruiken  zijn speciaal ontwikkeld  om lekkages als (hydrauliek)olie, benzine, diesel, kerosine, fecaliĆ«n op te ruimen op wegen, vliegtuig opstelplaatsen, start- en landingsbanen, fietspaden en in parkeergarages. De machines binnen onze milieu incidenten service zijn ook geschikt voor het opruimen van oliesporen, van enkele meters tot kilometers lang. We kunnen als RMM ook regulier reinigingswerk uitvoeren, zoals het reinigen van een parkeerplaats, laadkuil of containerput.

Onze organisatie beschikt over:

  • Wegdek reinigingsmachines met heet water schrob, hogedruk functie en de mogelijkheid om afvalwater te recyclen.

  • Sproei- en borstelvoertuigen

  • VacuĆ¼mwagens

  • Rioolreinigers

  • Incidentenaanhangers

  • Terminaltrekkers

Bij het opruimen van een lekkage door onze milieu incidenten service wordt de verontreiniging samen met het gebruikte reinigingsproduct opgezogen. Indien er sprake is van verontreiniging in afwateringsputten, goten of riolen dan worden deze leeg gezogen en gereinigd. Het opgezogen afval voeren wij af naar een erkende verwerker met een afvalstroomnummer. Daardoor kunt u de afvalstroom volgen vanaf het moment van opruimen tot aan de verwerking.

Rapportage door milieu incidenten service

Na elke opdracht maken wij een uitgebreid rapport. Indien gewenst kunt u een kopie van de rapportage opvragen. Ook de locatiebeheerder, verzekeringsmaatschappij of een bevoegde omgevingsdienst en milieudienst kan dat doen. Deze rapportage voldoet aan de wettelijk gestelde eisen en geeft een duidelijk beeld van het type incident, de oorzaak, de locatie, de grootte van de lekkage en de eventuele gevolgschade van de verontreiniging. Daarnaast bevat het rapport informatie met betrekking tot de afvalstroom. Indien noodzakelijk voeren wij bodembemonstering uit van de ondergrond.

Een lekkage of calamiteit komt altijd onverwacht en nooit op een goed moment, het is daarom aan te bevelen om diverse zaken van te voren geregeld en vastgelegd te hebben. U kunt zich daarover geheel vrijblijvend laten informeren en adviseren door onze specialisten van onze milieu incidenten service.

Uw bedrijf kan zich aansluiten bij onze MIS-poule, wij bieden een pakket op maat voor uw bedrijf waarin afspraken en procedures worden vastgelegd van oproep tot aan de eindrapportage.  Wij verstrekken bovendien informatiemateriaal voor uw medewerkers. Hiermee kunt u aantonen dat uw bedrijf is voorbereid om bij mogelijke lekkages of incidenten schade aan het milieu of omgeving te beperken en slagvaardig te kunnen optreden.